Topcon G53 maskinstyring veihøvel

Topcon G53 maskinstyring veihøvel