Magnet Site

Magnet Site programvare felt

Magnet Site fra Topcon er en fullt utstyrt programvarepakke for ethvert design- og planleggings- prosjekt innenfor samferdselsrelaterte oppgaver. Et kraftig oppdatert VDC verktøy Magnet Modeler og Explorer finnes i programpakken. Magnet Explorer er et CAD-uavhengig verktøy for å importere datamodeller fra forskjellige fag til samarbeidsmodeller. Programmet importerer bl.a. åpne datamodell standarder som LandXML og IFC. Programmet importerer også modeller laget i Modeler for Autodesk som er en måte å importere Civil3D design direkte eller modeller laget av 2D tegninger.

Inneholder
3D modellering for 3DMC
2D til 3D verktøy
Sammenslåing av overflatemodeller
Lag maskinstyringsfiler.
BIM modellering, simulering og oppdagelse av konflikter mellom forskjellige fag under planlegging.