Veihøvel

Topcon G53

Har du en veihøvel, og ønsker å jobbe mer effektivt? Vi leverer flere typer maskinstyring til disse. Fra enkle 2D systemer med ultralyd sensorer eller lasermottaker til avanserte GPS-systemer og LPS-systemer som kjører mot totalstasjon med millimeterpresisjon. Vi kan sette opp den kombinasjonen i systemet som er riktig for deg og din maskin!

Om du velger Topcon 3D-MC2, får du vårt system med våre avanserte IMU-sensorer. Dette gir deg muligheten til å høvle dobbelt så fort, og mye mer nøyaktig enn om du kjører med konvensjonelle sensorer.

Topcon maskinstyring øker både effektiviteten og kvaliteten på jobben, gjennom å styre deg til riktig høyde med færre overfarter.

Med det som kanskje er det enkleste brukergrensesnittet på markedet i dag, og sin store fleksibilitet, vil ditt firma raskt dra nytte av Topcon maskinstyring! Ved enkelt å kunne slå av eller på informasjon i skjermen, og hente inn forskjellige lag med informasjon, vil enhver fører til enhver tid ha riktig mengde og type informasjon i skjermen. Systemet leser LandXML overflatefiler.

Ved å bruke Topcon GPS maskinstyring vil du kunne jobbe mer effektivt, oppnå både økonomiske og miljømessige fordeler, samtidig som du ivaretar god HMS gjennom varsel av farlige områder i skjermen.

Ta kontakt med oss, og ta det neste steget inn i framtiden!

  • Effektivitet sparer tid, materiale, drivstoff, penger og slitasje
  • Verdens enkleste brukergrensesnitt
  • Lyssterk og brukervennlig touchskjerm
  • Høvle raskt og riktig første gang
  • Øk sikkerhet gjennom å unngå manuelle kontroller