Topcon til Volvo Dig Assist

Med Topcon sine 3D MC GPS app på Volvo sine Dig Assist maskinstyringssystemer, får maskinfører den samme brukevennlige opplevelsen som på alle andre av Topcon sine systemer.

Volvo Dig Assist Topcon 3DMC maskinstyring

Med det som kanskje er det enkleste brukergrensesnittet på markedet i dag, og sin store fleksibilitet, vil Ditt firma raskt dra nytte av Topcon sin 3D MC app på din Volvo maskin! Ved enkelt å kunne slå av eller på informasjon i skjermen, og hente inn forskjellige lag med informasjon, vil en hver fører til en hver tid ha riktig mengde og type informasjon i skjermen.

Ved å bruke Topcon GPS maskinstyring vil du kunne jobbe mer effektivt! Oppnå både økonomisk og miljømessige fordeler, samtidig som Topcon GPS maskinstyring gir mulighet til god HMS gjennom varsel av farlige områder i skjermen!

Ta kontakt med oss, og ta det neste steget inn i framtiden!

  • Effektivitet sparer tid, materiale drivstoff, penger og slitasje
  • Verdens enkleste brukergrensesnitt
  • Lyssterk og brukervennlig touch skjerm
  • Grav raskt og riktig første gang
  • Øk sikkerhet gjennom å unngå manuelle kontroller