Borerigg

Topcon D53 og Topcon D73

Har du en borerigg, og ønsker å jobbe mer effektivt? Med noen få tastetrykk i skjermen kan du enkelt dokumentere borehullene dine. Å lage egne boremønster er også en smal sak med Topcon maskinstyring!

Ved å hente essensiell informasjon direkte fra boreriggens egne sensorer der det er mulig, kan du utnytte boreriggen optimalt!

Med Topcons GPS maskinstyring for borerigg får maskinfører enkelt kontroll på prosjektet eller mulighet til å lage egne prosjekter direkte i maskinen!

Med det som kanskje er det enkleste brukergrensesnittet på markedet i dag, og sin store fleksibilitet, vil ditt firma raskt dra nytte av Topcon maskinstyring! Ved enkelt å kunne slå av eller på informasjon i skjermen, og hente inn forskjellige lag med informasjon, vil enhver fører til enhver tid ha riktig mengde og type informasjon i skjermen. Systemet leser LandXML overflatefiler.

Ved å bruke Topcon GPS maskinstyring vil du kunne jobbe mer effektivt, oppnå både økonomiske og miljømessige fordeler, samtidig som du ivaretar god HMS gjennom varsel av farlige områder i skjermen.

Ta kontakt med oss, og ta det neste steget inn i framtiden!

  • Effektivitet sparer tid, materiale, drivstoff, penger og slitasje
  • Verdens enkleste brukergrensesnitt
  • Lyssterk og brukervennlig touchskjerm
  • Grav raskt og riktig første gang
  • Øk sikkerhet gjennom å unngå manuelle kontroller

Topcon D53/D73 system består av følgende:
• GX-55 Windows CE basert touchskjerm, 6,5 tommer eller GX-75 Windows CE basert touchskjerm, 10,5 tommer
• MC-i4 GNSS mottaker
• SLR-4 radio
• 2st PG-S3 GNSS antenner
• Tiltsensorer (TS-i3) ved behov