Presentasjon av Dennis Hauger Brukerkonferanse 2021