Produkter & tjenester

Forskjellige oppdragstyper

 • Veistikking (Kontroll)
 • Bygg og anleggsmålinger
 • Kartlegging / profileri
 • Presisjonsnivellement
 • Setningsmålinger
 • Grunnlagsmålinger
 • Ledningskartlegging
 • Masseberegning
 • Kommunaltekniske målinger
 • Beregning, plassering og kontroll av nybygg
 • Eiendoms målinger.
 • Søknad om ansvarsrett
 • Digitale terrengmodeller/3D Modeller
 • GPS-målinger